• Tệp
  • Thêm tệp(Ctrl+O)
  • Loại bỏ tất cả(Ctrl+E)
  • Lưu vào thiết kế của tôi(Ctrl+S)
  • Lưu dưới dạng tệp(Ctrl+Shift+S)
 • Thiết kế

   Thiết kế của tôi

   • Tất cả danh mục
   • Category #1
   • Danh mục mới
  • In

    Thiết kế in ấn

  • Trợ giúp
   • Quick help

   • ctrl+a Select all objects
    ctrl+d Double the activate object
    ctrl+e Clear all objects
    ctrl+s Save current stage to my design
    ctrl+o Open a file to import design
    ctrl+p Print
    ctrl++ Zoom out
    ctrl+- Zoom in
    ctrl+0 Reset zoom
    ctrl+z Undo changes
    ctrl+shift+z Redo changes
    ctrl+shift+s Download current design
    delete Delete the activate object
    Move the activate object to left
    Move the activate object to top
    Move the activate object to right
    Move the activate object to bottom
    shift+ Move the activate object to left 10px
    shift+ Move the activate object to top 10px
    shift+ Move the activate object to right 10px
    shift+ Move the activate object to bottom 10px
   • Custom help content
   • Custom help content 2
   • Custom help content 3
   • Custom help content 4
   • Powered by Lumise version 1.9.6

  • Shop
  • Hoàn tác
  • Thực hiện lại
  • Thiết kế
  • Templates
  • Sản phẩm
  • Cliparts
  • Tải hình ảnh
  • Văn bản
  • Shapes
  • Layers
    More
  Nhấp hoặc thả hình ảnh ở đây

   Nhấp hoặc kéo để thêm văn bản

    • Bắt đầu thiết kế bằng cách thêm các đối tượng từ phía bên trái
    • Tất cả các đối tượng đã chọn được nhóm lại | Bỏ nhóm?
    • Nhóm các đối tượng Nhóm vị trí của các đối tượng đã chọn
     • Đổ màu

      Lưu màu này

     • Tạo mã QRCode
     • Tùy chọn
      • Tự động căn chỉnh vị trí của đối tượng hoạt động với các đối tượng khác
      • BẬT: Giữ tất cả các đối tượng hiện tại và nối mẫu vào TẮT: Xóa tất cả các đối tượng trước khi cài đặt mẫu
      • Thay thế đối tượng hình ảnh đã chọn thay vì tạo một đối tượng mới
     • Thay thế hình ảnh
     • Cắn xén
     • Mặt nạ
      • Chọn lớp mặt nạ

     • Gỡ bỏ nền
      • Gỡ bỏ nền

      • Mức độ:

      • Chế độ:

     • Filter
      • Filter

       • Original
       • B&W
       • Satya
       • Doris
       • Sanna
       • Vintage
       • Gordon
       • Carl
       • Shaan
       • Tonny
       • Peter
       • Greg
       • Josh
       • Karen
       • Melissa
       • Salomon
       • Sophia
       • Adrian
       • Roxy
       • Singe
       • Borg
       • Ventura
       • Andy
       • Vivid
       • Purple
       • Thresh
       • Aqua
       • Edge wood
       • Aladin
       • Amber
       • Anne
       • Doug
       • Earl
       • Kevin
       • Polak
       • Stan

      • Độ sáng:

      • Bão hòa:

      • Tương phản:

     • Xoá filter
     • Nhấp chuột rồi kéo chuột để bắt đầu vẽ. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
     • Văn bản mã QR
     • Đổ màu
      • Đổ màu

       Lưu màu này

       • Độ trong suốt:

       • Độ dày viền:

       • Màu viền:

      • Bỏ nhóm vị trí
      • Sắp xếp các lớp
      • Vị trí
       • Vị trí đối tượng

        Khóa vị trí đối tượng:

       • Center vertical
       • Top left
       • Top center
       • Top right
       • Trung tâm theo chiều ngang
       • Trung tâm bên trái
       • Trung tâm
       • Trung tâm bên phải
       • Nhấn ← ↑ → ↓ để di chuyển 1 px, Nhấn đồng thời phím SHIFT để di chuyển 10px
       • Góc trái ở phía dưới
       • Trung tâm trên
       • Góc phải ở phía dưới
      • Biến đổi
       • Xoay:

       • Skew X:

       • Skew Y:

       • Lật dọc:
        Lật ngang:

        Kéo tuỳ chỉnh bằng cách nhấn SHIFT + ⤡

      • Font chữ
      • Chỉnh sửa văn bản
       • Chỉnh sửa văn bản

       • Cỡ chữ:

       • Khoảng cách giữa các chữ cái

       • Chiều cao giữa các dòng

      • Hiệu ứng văn bản
       • Hiệu ứng văn bản

       • Bán kính

       • Khoảng cách

       • Đường cong

       • Chiều cao

       • Offset

       • Trident

      • Căn chỉnh văn bản
      • Chữ in hoa / Chữ thường
      • Font đậm
      • Font nghiêng
      • Gạch dưới văn bản

      Please select a product to start designing

      Scroll to zoom