• Tệp
    • Thêm tệp(Ctrl+O)
    • Loại bỏ tất cả(Ctrl+E)
    • Lưu vào thiết kế của tôi(Ctrl+S)
    • Lưu dưới dạng tệp(Ctrl+Shift+S)
  • Thiết kế

      Thiết kế của tôi

      • Tất cả danh mục
      • Category #1
      • Danh mục mới
    • In

        Thiết kế in ấn

    • Trợ giúp
      • Quick help

      • ctrl+a Select all objects
        ctrl+d Double the activate object
        ctrl+e Clear all objects
        ctrl+s Save current stage to my design
        ctrl+o Open a file to import design
        ctrl+p Print
        ctrl++ Zoom out
        ctrl+- Zoom in
        ctrl+0 Reset zoom
        ctrl+z Undo changes
        ctrl+shift+z Redo changes
        ctrl+shift+s Download current design
        delete Delete the activate object
        Move the activate object to left
        Move the activate object to top
        Move the activate object to right
        Move the activate object to bottom
        shift+ Move the activate object to left 10px
        shift+ Move the activate object to top 10px
        shift+ Move the activate object to right 10px
        shift+ Move the activate object to bottom 10px
      • Custom help content
      • Custom help content 2
      • Custom help content 3
      • Custom help content 4
      • Powered by Lumise version 1.9.6

    • Shop
    • Hoàn tác
    • Thực hiện lại
    • Thiết kế
    • Templates
    • Sản phẩm
    • Cliparts
    • Tải hình ảnh
    • Văn bản
    • Shapes
    • Layers
      More
    Nhấp hoặc thả hình ảnh ở đây

      Nhấp hoặc kéo để thêm văn bản

        • Bắt đầu thiết kế bằng cách thêm các đối tượng từ phía bên trái
        • Tất cả các đối tượng đã chọn được nhóm lại | Bỏ nhóm?
        • Nhóm các đối tượng Nhóm vị trí của các đối tượng đã chọn
          • Đổ màu

            Lưu màu này

          • Tạo mã QRCode
          • Tùy chọn
            • Tự động căn chỉnh vị trí của đối tượng hoạt động với các đối tượng khác
            • BẬT: Giữ tất cả các đối tượng hiện tại và nối mẫu vào TẮT: Xóa tất cả các đối tượng trước khi cài đặt mẫu
            • Thay thế đối tượng hình ảnh đã chọn thay vì tạo một đối tượng mới
          • Thay thế hình ảnh
          • Cắn xén
          • Mặt nạ
            • Chọn lớp mặt nạ

          • Gỡ bỏ nền
            • Gỡ bỏ nền

            • Mức độ:

            • Chế độ:

          • Filter
            • Filter

              • Original
              • B&W
              • Satya
              • Doris
              • Sanna
              • Vintage
              • Gordon
              • Carl
              • Shaan
              • Tonny
              • Peter
              • Greg
              • Josh
              • Karen
              • Melissa
              • Salomon
              • Sophia
              • Adrian
              • Roxy
              • Singe
              • Borg
              • Ventura
              • Andy
              • Vivid
              • Purple
              • Thresh
              • Aqua
              • Edge wood
              • Aladin
              • Amber
              • Anne
              • Doug
              • Earl
              • Kevin
              • Polak
              • Stan

            • Độ sáng:

            • Bão hòa:

            • Tương phản:

          • Xoá filter
          • Nhấp chuột rồi kéo chuột để bắt đầu vẽ. Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
          • Văn bản mã QR
          • Đổ màu
            • Đổ màu

              Lưu màu này

              • Độ trong suốt:

              • Độ dày viền:

              • Màu viền:

            • Bỏ nhóm vị trí
            • Sắp xếp các lớp
            • Vị trí
              • Vị trí đối tượng

                Khóa vị trí đối tượng:

              • Center vertical
              • Top left
              • Top center
              • Top right
              • Trung tâm theo chiều ngang
              • Trung tâm bên trái
              • Trung tâm
              • Trung tâm bên phải
              • Nhấn ← ↑ → ↓ để di chuyển 1 px, Nhấn đồng thời phím SHIFT để di chuyển 10px
              • Góc trái ở phía dưới
              • Trung tâm trên
              • Góc phải ở phía dưới
            • Biến đổi
              • Xoay:

              • Skew X:

              • Skew Y:

              • Lật dọc:
                Lật ngang:

                Kéo tuỳ chỉnh bằng cách nhấn SHIFT + ⤡

            • Font chữ
            • Chỉnh sửa văn bản
              • Chỉnh sửa văn bản

              • Cỡ chữ:

              • Khoảng cách giữa các chữ cái

              • Chiều cao giữa các dòng

            • Hiệu ứng văn bản
              • Hiệu ứng văn bản

              • Bán kính

              • Khoảng cách

              • Đường cong

              • Chiều cao

              • Offset

              • Trident

            • Căn chỉnh văn bản
            • Chữ in hoa / Chữ thường
            • Font đậm
            • Font nghiêng
            • Gạch dưới văn bản

            Please select a product to start designing

            Scroll to zoom