Loại giấy được sử dụng cho các mục đích khác nhau được thể hiện bằng trọng lượng. Ở các quốc gia theo hệ thống châu Âu, nó là gram trên mỗi mét vuông (GSM hoặc g / m2 hoặc đơn giản là g) và trong hệ thống của Hoa Kỳ, đó là Pound (lb). Giấy được sử dụng để viết / in (tiêu đề thư và văn phòng phẩm như vậy) thường nằm trong khoảng từ 60 đến 120 gsm (20 đến 70 lb) và được gọi là loại giấy dùng cho văn bản. Bất cứ thứ gì nặng hơn cái này đều được coi là thẻ, tức là giấy được sử dụng cho danh thiếp, bưu thiếp, thiệp chúc mừng, v.v.
Có ba Ô tùy chọn để thiết kế và tùy chỉnh một sản phẩm. Nhấp vào sản phẩm trên bảng điều khiển bên trái và chọn một trong các Ô tùy chọn. 1. Thiết kế tùy chỉnh: Cho phép bạn tùy chỉnh các sản phẩm. Nhấn vào đó để mở studio thiết kế và sử dụng các công cụ  sẵn có để tạo ra thiết kế của riêng bạn. 2. Thiết kế tải lên: Sử dụng tùy chọn này, bạn có thể tải lên hình ảnh JPG, JPEG, GIF, PNG, EPS, AI, PDF và PSD của cá nhân bạn để in sản phẩm 3. Duyệt Thiết kế: sử dụng tùy chọn này, bạn có thể tham khảo hàng trăm mẫu sẵn có đã được tải lên để chọn mẫu bạn muốn. Sau đó, bạn có thể  in ngay hoặc tùy chỉnh chúng thông qua studio thiết kế để có thiết kế như mong muốn.
Hiện tại trang web đang triển khai trên 40 sản phẩm  in ấn lớn và phổ biến như được liệt kê. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ sớm giới thiệu nhiều sản phẩm hơn như logo / nhãn thư, nhãn dán vinyl, danh mục, biểu ngữ, lịch, móc treo cửa và thẻ mực nâng cao.
Cập nhật: