Gợi ý quà Noel handmade độc đáo vào ý nghĩa:

1. Ông già Noel

2. Cây thông

3. Thiệp giáng sinh

4. Bông tuyết

5. Hình người tuyết

6. Quả thông

7. Tranh tự vẽ

8. May tất Giáng sinh

9. Cốc Giáng sinh đẹp

10. Làm quả cầu tuyết

11. Hoa hồng sáp thơm phát sáng handmade

Xem thêm: Quà noel (Giáng sinh) handmade độc đáo và ý nghĩa gồm những gì?