Dưới đây là những món quà mọi người thường lựa chọn tặng đồng nghiệp là nam

1. Cà vạt

2. Giày

3. Máy cạo râu 

Xem thêm: Quà giáng sinh cho đồng nghiệp nam