Hệ thống của chúng tôi hỗ trợ RGB (đỏ, xanh lá cây, xanh dương) để sản xuất các bản in kỹ thuật số. Chúng tôi đã chỉnh sửa chính xác bảng màu để khớp RGB với CMYK (lục lam, đỏ tươi, vàng, phím) để đảm bảo in 4 màu phù hợp.