Có ba Ô tùy chọn để thiết kế và tùy chỉnh một sản phẩm. Nhấp vào sản phẩm trên bảng điều khiển bên trái và chọn một trong các Ô tùy chọn. 1. Thiết kế tùy chỉnh: Cho phép bạn tùy chỉnh các sản phẩm. Nhấn vào đó để mở studio thiết kế và sử dụng các công cụ  sẵn có để tạo ra thiết kế của riêng bạn. 2. Thiết kế tải lên: Sử dụng tùy chọn này, bạn có thể tải lên hình ảnh JPG, JPEG, GIF, PNG, EPS, AI, PDF và PSD của cá nhân bạn để in sản phẩm 3. Duyệt Thiết kế: sử dụng tùy chọn này, bạn có thể tham khảo hàng trăm mẫu sẵn có đã được tải lên để chọn mẫu bạn muốn. Sau đó, bạn có thể  in ngay hoặc tùy chỉnh chúng thông qua studio thiết kế để có thiết kế như mong muốn.