Loại giấy được sử dụng cho các mục đích khác nhau được thể hiện bằng trọng lượng. Ở các quốc gia theo hệ thống châu Âu, nó là gram trên mỗi mét vuông (GSM hoặc g / m2 hoặc đơn giản là g) và trong hệ thống của Hoa Kỳ, đó là Pound (lb). Giấy được sử dụng để viết / in (tiêu đề thư và văn phòng phẩm như vậy) thường nằm trong khoảng từ 60 đến 120 gsm (20 đến 70 lb) và được gọi là loại giấy dùng cho văn bản. Bất cứ thứ gì nặng hơn cái này đều được coi là thẻ, tức là giấy được sử dụng cho danh thiếp, bưu thiếp, thiệp chúc mừng, v.v.