Không, bảng giá chỉ cho biết giá cơ bản của sản phẩm so với số lượng bạn quyết định mua. Giá được tính liên quan đến các loại giấy, độ dày của giấy (GSM) kích cỡ, quy cách in và các yêu câu kỹ thuật khác (hoàn thiện bóng hoặc mờ, 2 hoặc 4 màu, góc vuông hoặc tròn, in một mặt hoặc hai mặt, số lượng, phí vận chuyển  và phương thức vận chuyển. Vui lòng sử dụng giá chỉ định để tính chi phí cơ bản. Khi bạn đặt hàng bằng các thông số trên, chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi cho bạn chi phí chính xác cuối cùng.