Gợi ý một số mẫu hộp quà biếu tết 2022 cho danh nghiệp cao cấp:

1. Hộp quà Tết combo Tết Xuân Thiên Lộc 06

2. Hộp quà Tết combo Tết Vạn Thọ Niên 03

3. Hộp quà Tết combo Tết Vạn Thọ Niên 07

4. Hộp quà Tết combo Tết Xuân Phát Tài 05

5. Hộp quà Tết combo Tết Xuân Phát Tài 07

6. Hộp quà Tết combo Tết Xuân Vạn Phúc


 

Xem thêm: In hộp quà biếu tết 2022 cho doanh nghiệp cao cấp như thế nào?