Vai trò của hộp đựng quà tết: 

- Có tác dụng trong việc bảo quản

- Gia tăng giá trị của món quà

- Góp phần quảng bá thương hiệu

Xem thêm: Hộp đựng quà tết có vai trò như thế nào?