Dưới đây là gợi ý quà tặng sếp nam cuối năm:

1. Bộ tượng Hổ mạ vàng

2. Tượng 12 con giáp mạ vàng

3. Tượng ngựa vờn mây mạ vàng

4. Tượng tỳ hưu mạ vàng

5. Tượng người đánh Golf mạ vàng

6. Hộp đựng danh thiếp mạ vàng

7. Bút ký bấm mạ vàng Karalux

8. Tranh bát mã “Mã đáo thành công”

Xem thêm: Gợi ý quà tặng sếp nam cuối năm