Sau đây là một số địa chỉ bán đồ trang trí tết ở Hà Nội: 

1. Đồ trang trí Tết Chợ Đồng Xuân

2. Đồ trang trí Tết Chợ cây cảnh Hoàng Hoa Thám

3. Đồ trang trí Tết Chợ hoa Hàng Lược

4. Đồ trang trí Tết Chợ hoa Quảng Bá

5. Đồ trang trí Tết Chợ hoa Tây Tựu

6. Đồ trang trí Tết Phố Hàng Mã

7. Đồ trang trí Tết Phố đào quất Lạc Long Quân

Xem thêm: Đồ trang trí tết ở Hà Nội bán chỗ nào?