Có 5 loại áo hoodie phổ biến sau đây:

- Áo hoodie truyền thống

- Áo hoodie đã cách tân

- Áo Hoodie dáng dài

- Áo hoodie dáng suông

- Áo hoodie không mũ

Xem thêm: Các mẫu áo hoodie phổ biến nhất?