Dưới đây là những gợi ý các đồ trang trí noel độc đáo:

1. Cành thông kết hợp berry đỏ có đế gỗ

2. Vòng nguyệt quế phủ tuyết

3. Vòng nguyệt quế giáng sinh kết hợp quả thông 

4. Cây thông Noel mini và set quả khô trang trí tiểu cảnh

5. Hoa khô phủ tuyết trang trí 

6. Chiếc tất Giáng Sinh

7.Kẹo hình chiếc gậy

8. Cây trạng nguyên (Poinsettias)

9. Cây tầm gửi và cây ô rô

10. Chuông Thánh Đường

11. Thiệp Giáng Sinh

12. Quả cầu - quả châu
 

Xem thêm: Các đồ trang trí noel (giáng sinh) độc đáo gồm những gì?